Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk...

is opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan een harmonieuze samenleving. Dit doen wij onder andere middels het organiseren van diverse activiteiten in de samenleving, die diverse (doel)groepen dichter tot elkaar moeten brengen. Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk (SBBH) streeft ernaar om de sociale samenhang en sociale participatie in de maatschappij te bevorderen. Hierbij staan cultuur, educatie, tolerantie en interculturele ontmoetingen centraal. Zoals een bekend gezegde luidt: onbekend maakt onbemind! Wij zijn ervan overtuigd dat ontmoetingen van significant belang zijn om vooroordelen te bestrijden en verharding in de maatschappij te voorkomen.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuurssamenstelling van Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk (SBBH) bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 gekozen bestuursleden. De wijze van verkiezing is opgenomen in de statuten. Alle bestuurdersleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, enkel onkostenvergoeding indien hier sprake van is.

Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, penningmeester en overige bestuursleden.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter: Yusuf Erciyas

Penningmeester: Omer ceyhan

Secretaris: O. Ahmet Nazligul

Bestuursleden: Eyyub Akyurek

Bestuursleden: Mehmet ipekci

Bestuursleden: Umut Karaca

Vrijwilliger: Duran Sahin

Vrijwilliger: Ali Eroglu

Vrijwilliger: Yilmaz Safak

Vrijwilliger: Tugrul Polat

Vrijwilliger: Ugur Yuksel 

 

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

  • Aandacht voor de jeugd en de jongeren;

  • Emancipatie van niet-westerse allochtonen met het gemeenschap;

  • Deelnemen aan diverse activiteiten van de gemeente;

  • Organiseren van het event ‘Kleurrijk Harderwijk’;

  • Ondersteunen van initiatieven om de mensen te dienen die onze hult het meest nodig hebben.

Uitgeoefende activiteiten

  • Iedere vrijdagavond hebben we informatieve lezingen voor de mannen;

  • Iedere zondagavond hebben we informatieve lezingen voor de vrouwen;

  • 1 keer per jaar organiseren van het event ‘Kleurrijk Harderwijk’ samen met Gemeente Harderwijk;

  • Bijlessen voor de kinderen met taalachterstand.

Jaarcijfers:

2018 Winst Verlies
PDF – 115,3 KB 87 downloads
2019 Balans
PDF – 20,7 KB 71 downloads
2019 Winst Verlies
PDF – 22,2 KB 70 downloads
2020 Balans
PDF – 20,8 KB 100 downloads
2020 Winst Verlies
PDF – 22,2 KB 69 downloads
2021 Balans
PDF – 20,8 KB 72 downloads
2021 Winst Verlies
PDF – 22,4 KB 68 downloads
2022 Balans
PDF – 20,6 KB 66 downloads
2022 Winst Verlies
PDF – 22,4 KB 70 downloads
2023 Balans
PDF – 21,0 KB 70 downloads
2023 Winst Verliest
PDF – 22,9 KB 77 downloads

Om onze streven als Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk (SBBH) te kunnen behalen werken wij met meerdere organisatie en stichtingen samen in Harderwijk en omgeving. Want zoals een bekend Turkse gezegde zegt: ''Met één hand heb je niks, met twee handen maak je geluid''. 

Adviezen, tips, tops, feedback, samenwerkingen noem het maar op dat krijgen en horen wij graag om zo ons werk te verbeteren en onze uiterst best kunnen doen voor Harderwijk en omgeving.