Stichting bevordering betrokkenheid Harderwijk is opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan een harmonieuze samenleving. Dit doen wij onder andere middels het organiseren van diverse activiteiten in de samenleving, die diverse doelgroepen dichter tot elkaar moeten brengen. SBBH streeft ernaar om de sociale samenhang en sociale participatie in de maatschappij te bevorderen. Hierbij staan cultuur, educatie, tolerantie en interculturele ontmoetingen centraal. Zoals een bekend gezegde luidt: onbekend maakt onbemind! Wij zijn ervan overtuigd dat ontmoetingen van significant belang zijn om vooroordelen te bestrijden en verharding in de maatschappij te voorkomen.